Viễn Cổ Cự Thú: Thằn Lằn Sói

(Ancient beast:Inostrancevia)

Nội dung
Sau khi lạc vào hoang đảo một nhóm thanh niên đã phải đối mặt với mối nguy sinh tồn, họ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn và cuối cùng giành được cơ hội sống sót…