Truy Bắt Lính Đào Ngũ (Phần 2)

(D.P. (Season 2))

Nội dung
Nhiệm vụ truy bắt lính đào ngũ của một binh nhì trẻ tiết lộ thực tế đau đớn mà mỗi người nhập ngũ phải chịu đựng trong thời gian đi nghĩa vụ bắt buộc.