Tom Papa: Mọi Việc Đều Ổn

(Tom Papa: You're Doing Great!)

Nội dung
Diễn viên hài Tom Papa đảm nhận các vấn đề về hình ảnh cơ thể, mạng xã hội, thú cưng, Đảo Staten, "ngày xưa" và hơn thế nữa trong một chương trình đặc biệt từ bang New Jersey quê hương anh.