Tình yêu, tình dục và tuổi 30

(Love, Sex and 30 Candles)

Nội dung
Trong năm 30 tuổi, bốn người bạn thân xoay xở với các mối quan hệ, chuyện thất tình và một tình huống động trời có nguy cơ chia cắt họ.