The Invisible

(The Invisible)

Nội dung
Sau khi một cuộc tấn công khiến anh ta rơi vào tình trạng lấp lửng -- vô hình với người sống và cũng cận kề cái chết -- một thiếu niên phát hiện ra người duy nhất có thể giúp anh ta chính là kẻ tấn công anh ta.