Thế Giới Vô Hình

(The World Unseen)

Nội dung
Một bộ phim tập trung vào hai người phụ nữ có mối quan hệ nguy hiểm trong thời kỳ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.