Storybots Laugh, Learn, Sing (Phần 1)

(Storybots Laugh, Learn, Sing (Season 1))

Nội dung

Hãy học cùng Beep, Boop, Bing, Bang và Bo khi các em dần dần khám phá bảng chữ cái qua nhạc, từ chữ A tuyệt vời đến chữ M vĩ đại và cứ thế đến tận chữ Z!