Sống chất (Phần 5)

(Queer Eye (Season 5))

Nội dung

Bộ Ngũ Siêu Đẳng lên đường tới Philadelphia đậm nét lịch sử để giúp nhóm người hùng thường nhật mới lột xác, từ chàng DJ chăm chỉ đến người thợ cắt tỉa lông chó vất vả.