Sống chất: Chào Nhật Bản

(Queer Eye: We're in Japan!)

Nội dung

Nhóm Fab Five đến Tokyo để lan truyền niềm vui, khám phá văn hóa cũng như giúp bốn người đàn ông và phụ nữ Nhật tìm sự tự tin để là chính mình.