Siêu thị Sangjangdol

(CEO-dol Mart)

Nội dung

Nó mô tả những câu chuyện khác nhau diễn ra khi các thành viên nhóm nhạc thần tượng trong quá khứ tập hợp lại để điều hành một siêu thị.