Bí Mật Chợ Tình

(Secret Chronicle: She Beast Market)

Nội dung

Roman Porno từ năm 1974, tập trung vào cuộc sống hàng ngày của những người thuộc tầng lớp thấp hơn trong khu ổ chuột ở Osaka.