Scooby-Doo and Guess Who? (Phần 2)

(Scooby-Doo and Guess Who? (Season 2))

Nội dung

Băng đảng Mystery Inc. giải quyết những bí ẩn lớn hơn đồng thời chạm trán với nhiều nhân vật nổi tiếng đáng nhớ.