Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America!

(Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America!)

Nội dung
Ronny Chieng ("The Daily Show", "Crazy Rich Asians") chiếm vị trí trung tâm trong chương trình đặc biệt độc thoại này và nói về cuộc sống hiện đại của Mỹ, v.v.