Xếp Hạng Của Các Vị Vua: Chiếc Rương Của Lòng Dũng Cảm

(Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage)

Nội dung
Kể về "Câu chuyện dũng cảm" chưa kể của Boki, Kage và những người bạn xung quanh họ