Ragnarok: Hoàng hôn của chư thần (Phần 2)

(Ragnarok (Season 2))

Nội dung

Hỗn loạn chực xảy ra giữa các thế lực huyền bí khi Magne tìm kiếm sự trợ giúp để tiếp tục chống kẻ thù khổng lồ và đối phó gã em trai bất trị sở hữu sức mạnh thần thánh.