Quan Hệ Tay Ba

(Dare)

Nội dung
Một nữ diễn viên đầy tham vọng, người bạn thân không phù hợp của cô ấy và một kẻ cô độc vướng vào một mối quan hệ thân mật và phức tạp.