Pony bé nhỏ: Tạo dấu ấn riêng (Phần 3)

(My Little Pony: Make Your Mark (Season 3))

Nội dung

Ngày Ước Mùa Đông đến rồi! Liệu nhóm Mane 5 có thể ăn mừng truyền thống ngày lễ mà vẫn kịp trở về để đổi quà dưới Sao Điều Ước vì Sunny không?