Pinkfong Dance Workout

(Pinkfong Dance Workout)

Nội dung

Tập thể dục thật dễ khi ta vui vẻ! Hãy hát và nhảy cùng Pinkfong, Baby Shark và các bạn để luôn khỏe mạnh.