Phòng thẩm vấn: Tây Ban Nha

(Criminal: Spain)

Nội dung

Trò chơi tâm lí không hồi kết giữa thanh tra và nghi phạm trong phòng thẩm vấn căng thẳng – nơi hành trình đi tìm câu trả lời đôi lúc phải trả bằng cái giá của đạo đức.