Phim Cô Gái Về Nhà Một Mình Ban Đêm

(A Girl Walks Home Alone at Night)

Nội dung
Tại thị trấn ma Bad City của Iran, một nơi đầy mùi chết chóc và cô đơn, người dân thị trấn không hề hay biết rằng họ đang bị một con ma cà rồng đơn độc rình rập.