Pac-Man and the Ghostly Adventures (Phần 2)

(Pac-Man and the Ghostly Adventures (Season 2))

Nội dung

Trong Mùa 2, Pac-Man bảo vệ chiếc chìa khóa vàng, khám phá ra vị thần ban tặng những điều ước, trở thành ngôi sao truyền hình, du hành tới tương lai và nhiều hơn nữa.