Pac-Man and the Ghostly Adventures (Phần 1)

(Pac-Man and the Ghostly Adventures (Season 1))

Nội dung

Thiếu niên Pac và nhóm bạn trung thành phải đối mặt với những thăng trầm của tuổi mới lớn và bảo vệ Thế giới Pac khỏi đội quân ma quái do tên Betrayus độc ác cầm đầu.