Ông chồng yakuza nội trợ (Phần 2)

(The Way of the Househusband (Season 2))

Nội dung

Cựu yakuza mà ai cũng yêu mến đã trở lại! Anh ấy cắt phiếu thưởng, lên kế hoạch cho những bữa ăn tiết kiệm tiền và rất nghiêm túc thực hiện vai trò người chồng nội trợ của mình.