Ơn Đền Oán Trả

(The Big Gundown)

Nội dung
Luật sư không chính thức John Corbett truy lùng Cuchillo Sanchez, một nông dân Mexico bị buộc tội cưỡng hiếp và giết một bé gái 12 tuổi.