Những ngả đường ước mơ (Phần 4)

(Sintonia (Season 4))

Nội dung

Sau sự kiện khiến cuộc đời họ thay đổi, Nando, Rita và Doni buộc phải đi những con đường riêng. Liệu tình bạn và các mối quan hệ của họ có thể vượt qua tất cả?