Những Năm Tháng Tuổi Trẻ Không Thể Quay Trở Lại

(Stand By Me)

Nội dung

Thư mục dữ liệu người dùng bị khóa bởi phiên bản đầu tiên và phiên bản thứ hai không có ngoại lệ. Vì vậy, giải pháp là tạo Userdata cho mỗi hồ sơ