Những khách sạn tuyệt vời: Cuộc sống ngoài đại sảnh (Phần 2)

(Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby (Season 2))

Nội dung

Nhà phê bình Giles Coren và đầu bếp Monica Galetti trở lại trong một mùa khác, thử những trải nghiệm khách sạn phi thường, sáng tạo, có một không hai trong đời.