Những cô nàng Gilmore: Một năm đáng nhớ

(Gilmore Girls: A Year in the Life)

Nội dung

Lấy bối cảnh gần một thập kỷ sau tập cuối của loạt phim gốc, phần phim mới này dõi theo sự thay đổi của Lorelai, Rory và Emily Gilmore theo bốn mùa.