Những cô gái sau song sắt (Phần 2)

(Girls Incarcerated (Season 2))

Nội dung

Một năm sau khi Trại cải huấn Madison đóng cửa, một nhóm các cô gái mới tại Trại cải huấn LaPorte phải vượt qua các thách thức của cuộc sống tuổi teen đằng sau song sắt.