Nhóc Bheem quả cảm: Lễ hội thả diều

(Mighty Little Bheem: Kite Festival)

Nội dung

Sau mùa đông, Bheem và cư dân thị trấn bước vào một mùa mới đầy nắng theo tất cả những cách mà họ yêu thích trong lễ hội Makar Sankranti.