Nhà Kandasamy: Đứa bé chào đời

(Kandasamys: The Baby)

Nội dung
Trong phần 4 của thương hiệu Kandasamy, nhà vợ và nhà chồng tới Mauritius để dự sinh đứa cháu và khuấy động rắc rối hài hước.