Mất tích: Vụ án Lucie Blackman

(Missing: The Lucie Blackman Case)

Nội dung
Ngày 1 tháng 7 năm 2000. Lucie Blackman, 21 tuổi, người Anh, mất tích ở Tokyo, châm ngòi một cuộc điều tra quốc tế và hành trình tìm kiếm công lý không ngơi nghỉ.