Lương Tâm Kẻ Bắt Cóc

(The Kidnapping Day)

Nội dung

Người cha trở thành kẻ bắt cóc vụng về và đứa trẻ thiên tài bị vướng vào những tình huống bất ngờ.