Lạc Vào Rừng Sâu

(Backcountry)

Nội dung
Một cặp đôi trong chuyến đi bộ xuyên rừng sâu vô vọng bị lạc trong lãnh thổ của một con gấu đen hung hãn.