Kaala Paani: Vùng nước tối

(Kaala Paani)

Nội dung
Khi một căn bệnh bí ẩn lây lan ở quần đảo Andaman và Nicobar, cuộc chiến sinh tồn trong tuyệt vọng song hành với cuộc đua tìm cách chữa trị.