Hoàng Tử Lưu Lạc

(Haider)

Nội dung
Một thanh niên trở về Kashmir sau khi cha anh mất tích để đối đầu với chú của mình - người mà anh nghi ngờ có vai trò trong số phận của cha mình.