Hài độc thoại 2022: Những khoảnh khắc hay nhất

(Best of Stand-Up 2022)

Nội dung

Khám phá những câu đùa hay nhất của Bill Burr, Ali Wong, Gabriel Iglesias, Trevor Noah, Taylor Tomlinson, Jo Koy trong các chương trình hài độc thoại đặc biệt năm 2022 của Netflix.