Fairy Ranmaru – Để mình đến cứu rỗi con tim cậu

(Fairy Ranmaru: Anata no Kokoro Otasuke Shimasu)

Nội dung

Chào mừng quý khách hãy đến với BAR "F". Không sao cả!!! Tôi không cần tiền. Tôi chỉ muốn duy nhất một thứ thôi! "Tôi muốn có trái tim của bạn !!"