Elevator to the Gallows

(Elevator to the Gallows)

Nội dung
Một doanh nhân tự tin đã giết chủ của mình, chồng của nhân tình của mình, điều này vô tình gây ra một chuỗi sự kiện tồi tệ.