Đòn Trừng Phạt Rampage

(Rampage: Capital Punishment)

Nội dung
Một người đàn ông tiếp quản một đài truyền hình và bắt giữ một số con tin như một nền tảng chính trị để thức tỉnh nhân loại, thay vì tiền.