Đổi Vợ 2

(교환아내2)

Nội dung

Hai anh chàng đều biết rằng bạn thân đang thèm vợ của mình, họ đã quyết định đổi vợ cho nhau để thử cảm giác mới