Đế chế (Phần 5)

(Dynasty (Season 5))

Nội dung

Trong xã hội thượng lưu Atlanta, hai gia đình giàu có rơi vào xung đột dữ dội về quyền lực, thanh thế và tình yêu. Và để bám trụ thì phải chơi bẩn.