Cuộc Xâm Lược Bí Mật

(Secret Invasion)

Nội dung

Nick Fury và Talos phát hiện ra một nhóm người Skrull có khả năng biến hình đã xâm nhập Trái đất trong nhiều năm.