Cuộc Sống Thường Ngày Của Tiên Vương (Phần 4)

(The Daily Life of the Immortal King Season 4)

Nội dung
Chuyện nói về một anh chàng với tuổi thơ bắt đầu năm sáu tuổi, anh giết vua quỷ Swallow Sky Clam. Là một phù thủy tu luyện toàn năng, Tiên vương phải che giấu sức mạnh của mình và sống giữa một nhóm sinh viên tu luyện bình thường.