Cuộc Chiến Nhân Quyền

(Made in Dagenham)

Nội dung
Kịch bản về cuộc đình công năm 1968 tại nhà máy ô tô Ford Dagenham, nơi các nữ công nhân xuống đường phản đối sự phân biệt giới tính.