Con Trai Của Người Dơi

(Son of Batman)

Nội dung
Batman biết rằng anh ta có một cậu con trai trước tuổi vị thành niên hung bạo, ngỗ ngược, được bí mật nuôi dưỡng bởi nhóm khủng bố có tên là The League of Assassins.