Có bạn gái, lại thêm bạn gái mùa 2

(カノジョも彼女2期)

Nội dung
Một thanh niên vừa mới có bạn gái, thì bỗng dưng lòi đâu ra một bé nữa cũng đến tỏ tình và như bao aura main nam khác, thì thanh niên làm gì thì các bác cũng đoán ra được rồi đấy