Chris Rock: Phẫn nộ có chọn lọc

(Chris Rock: Selective Outrage)

Nội dung
Chris Rock mang đến tiết mục hài độc thoại thú vị về quần yoga không phân biệt chủng tộc, việc chiều hư các con, gia đình Kardashian và suy nghĩ của anh về sự cố của Will Smith.