Bông Hồng Hoang Dại

(Wild Rose)

Nội dung
Ca sĩ trẻ người Scotland, Rose-Lynn Harlan, mơ ước trở thành một nghệ sĩ đồng quê ở Nashville sau khi ra tù.