Bộ Đôi Cảnh Sát

(Ride Along)

Nội dung
Ben, một nhân viên bảo vệ, đang yêu em gái của cảnh sát James. Để chiếm được trái tim của cảnh sát hàng đầu, anh đã cùng anh ta đi tuần tra 24 giờ ở Atlanta.